پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)

Fifth National Law Conference (Developments in Civil Liability in Iran

پوستر پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)

پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران) در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)