سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی

سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی

Conference substrates financial and administrative corruption in the legal system of Iran with a view to improvement and development of the legal system

پوستر سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی

سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر میبد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


 محورهای همایش:

آسیب شناسی مبارزه با فساد در ایران و ارائه پیشنهادهای راهبردی
ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد
مصادیق و اشکال فساد اداری 
راهکارهای مبارزه با فساد براساس آموزه های اسلامی 
دولت الکترونیک و مبارزه با فساد
سوء استفاده از شخصیت حقوقی شرکت برای مقاصد فساد مالی و اقتصادی
آسیب شناسی خصوصی سازی شرکتهای دولتی در زمینه بروز فسادهای مالی
بسترهای فساد درشرکتهای دولتی، بانکها و موسسات مالی و اقتصادی
بسترهای فساد در نظام دادرسی ایران 
تحلیل جرم شناسانه فساد مالی کارکنان دولت
کارآمدی و ناکارآمدی طرحهای مبارزه با فساد در ایران
نقش و وظیفه دستگاههای نظارتی در مبارزه با فساد مالی و اداری                               
وضعیت قرارداد مبتنی بر فساد
مقالات مرتبط با موضوع همایش
سایر مقالات مستخرج از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد ودکتریمقالات پذیرش شده در سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی