سومین همایش ملی تببین حقوق شهروندی، اسفند ماه ۱۳۹۶

سومین همایش ملی تببین حقوق شهروندی

Third National Conference on Citizenship Rights

پوستر سومین همایش ملی تببین حقوق شهروندی

سومین همایش ملی تببین حقوق شهروندی در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ توسط جهاد دانشگاهی،جهاد دانشگاهي واحد آذربايجان غربي در شهر ارومیه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی تببین حقوق شهروندی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی تببین حقوق شهروندی