همایش سراسری تببین حقوق شهروندی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

همایش سراسری تببین حقوق شهروندی

پوستر همایش سراسری تببین حقوق شهروندی

همایش سراسری تببین حقوق شهروندی در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط ،جهاد دانشگاهي واحد آذربايجان غربي در شهر ارومیه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش سراسری تببین حقوق شهروندی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش سراسری تببین حقوق شهروندی