همایش سراسری تببین حقوق شهروندی

همایش سراسری تببین حقوق شهروندی

پوستر همایش سراسری تببین حقوق شهروندی

همایش سراسری تببین حقوق شهروندی در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط جهاد دانشگاهی واحد آذربایجان غربی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر ارومیه برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:
حقوق شهروندی و دانشگاه
حقوق شهروندی و دانشگاه و دانشجو
حقوق شهروندی و حوزه
حقوق شهروندی و اساتید حوزه و دانشگاه
حقوق شهروندی و متون و سرفصل های دانشگاهی و حوزوی
حقوق شهروندی و پژوهش های بین رشته ای و سایر علوم
حقوق شهروندی و حقوق دانان و قانونگذاران و پژوهشگران حقوقی
حقوق شهروندی و آموزش
حقوق شهروندی و علوم انسانی واجتماعی
حقوق شهروندی و آموزش
حقوق شهروندی و جامعه
حقوق شهروندی و شوراهای اسلامی
سبک زندگی و حقوق شهروندی
نقش حقوق شهروندی در تعادل حقوق و مسئولیت های اجتماعی
حقوق شهروندی و تبعیض و عدالت
هویت ملی و حقوق شهروندی
تنواع اقوام و حقوق شهروندی
حقوق شهروندی و رسانه
حقوق شهروندی و فرهنگ و تاریخ
حقوق شهروندی و انقلاب اسلامی
حقوق شهروندی و قوای سه گانه
حقوق شهروندی و آراء و اندیشه امام و ولایت فقیه
حقوق شهروندی ، حقوق و قانون
حقوق شهروندی و قوانین
حقوق شهروندی و شفافیت قوانین
حقوق شهروندی و حقوق خصوصی
حقوق شهروندی و حقوق بشر دوستانه
تاثیر حقوق شهروندی بر فرهنگ قانون پذیری جامعه
حقوق شهروندی و قانونمداری
حقوق شهروندی و قوه قضائیه
حقوق شهروندی، مدیریت، مدیریت اقتصاد و کسب و کار
تاثیر سیاستهای اقتصادی در تبیین حقوق شهروندی
سیاست های اقتصادی و حقوق شهروندی
امنیت اقتصادی و حقوق شهروندی
حق مالکیت و حقوق شهروندی
حقوق شهروندی و توسعه
حقوق شهروندی و تئوریهای مدیریت
حقوق شهروندی و مدیریت اسلامی
حقوق شهروندی و سرمایه گذاری
حقوق شهروندی و کارآفرینی
تاثیر متقابل حقوق شهروندی وکسب وکارهای کوچک
حقوق شهروندی و قیمت گذاری
حقوق شهروندی و توسعه بازار
حقوق شهروندی و سیستم توزیع
حقوق شهروندی و استراتژیهای ترفیع بازار
حقوق شهروندی و کسب و کارهای خانگی
حقوق شهروندی و کسب و کارهای اینترنتی
 
حقوق شهروندی، دین، قرآن و آموزه های اسلامی ومعارف
حقوق شهروندی و حقوق اسلامی
حقوق شهروندی از منظر مفاهیم قرآنی و اسلامی
حقوق شهروندی و سایر ادیان الهی
حقوق شهروندی و پژوهش های قرآنی
حقوق شهروندی و نهج البلاغه

 مقالات پذیرش شده در همایش سراسری تببین حقوق شهروندی