دومین همایش ملی تببین حقوق شهروندی، مهر ماه ۱۳۹۵

دومین همایش ملی تببین حقوق شهروندی

پوستر دومین همایش ملی تببین حقوق شهروندی

دومین همایش ملی تببین حقوق شهروندی در تاریخ ۳ مهر ۱۳۹۵ توسط ،جهاد دانشگاهي واحد آذربايجان غربي در شهر ارومیه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی تببین حقوق شهروندی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی تببین حقوق شهروندی