دومین همایش ملی تببین حقوق شهروندی

دومین همایش ملی تببین حقوق شهروندی

پوستر دومین همایش ملی تببین حقوق شهروندی

دومین همایش ملی تببین حقوق شهروندی در تاریخ ۳ مهر ۱۳۹۵ توسط جهاد دانشگاهی واحد آذربایجان غربی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر ارومیه برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:
حقوق شهروندی و دانشگاه
حقوق شهروندی و دانشگاه و دانشجو
حقوق شهروندی و حوزه
حقوق شهروندی و اساتید حوزه و دانشگاه
حقوق شهروندی و متون و سرفصل های دانشگاهی و حوزوی
حقوق شهروندی و پژوهش های بین رشته ای و سایر علوم
حقوق شهروندی و حقوق دانان و قانونگذاران و پژوهشگران حقوقی
حقوق شهروندی و آموزش
حقوق شهروندی و علوم انسانی واجتماعی
حقوق شهروندی و آموزش
حقوق شهروندی و جامعه
حقوق شهروندی و شوراهای اسلامی
سبک زندگی و حقوق شهروندی
نقش حقوق شهروندی در تعادل حقوق و مسئولیت های اجتماعی
حقوق شهروندی و تبعیض و عدالت
هویت ملی و حقوق شهروندی
تنواع اقوام و حقوق شهروندی
حقوق شهروندی و رسانه
حقوق شهروندی و فرهنگ و تاریخ
حقوق شهروندی و انقلاب اسلامی
حقوق شهروندی و قوای سه گانه
حقوق شهروندی و آراء و اندیشه امام و ولایت فقیه
حقوق شهروندی ، حقوق و قانون
حقوق شهروندی و قوانین
حقوق شهروندی و شفافیت قوانین
حقوق شهروندی و حقوق خصوصی
حقوق شهروندی و حقوق بشر دوستانه
تاثیر حقوق شهروندی بر فرهنگ قانون پذیری جامعه
حقوق شهروندی و قانونمداری
حقوق شهروندی و قوه قضائیه
حقوق شهروندی، مدیریت، مدیریت اقتصاد و کسب و کار
تاثیر سیاستهای اقتصادی در تبیین حقوق شهروندی
سیاست های اقتصادی و حقوق شهروندی
امنیت اقتصادی و حقوق شهروندی
حق مالکیت و حقوق شهروندی
حقوق شهروندی و توسعه
حقوق شهروندی و تئوریهای مدیریت
حقوق شهروندی و مدیریت اسلامی
حقوق شهروندی و سرمایه گذاری
حقوق شهروندی و کارآفرینی
تاثیر متقابل حقوق شهروندی وکسب وکارهای کوچک
حقوق شهروندی و قیمت گذاری
حقوق شهروندی و توسعه بازار
حقوق شهروندی و سیستم توزیع
حقوق شهروندی و استراتژیهای ترفیع بازار
حقوق شهروندی و کسب و کارهای خانگی
حقوق شهروندی و کسب و کارهای اینترنتی
 
حقوق شهروندی، دین، قرآن و آموزه های اسلامی ومعارف
حقوق شهروندی و حقوق اسلامی
حقوق شهروندی از منظر مفاهیم قرآنی و اسلامی
حقوق شهروندی و سایر ادیان الهی
حقوق شهروندی و پژوهش های قرآنی
حقوق شهروندی و نهج البلاغه
محور ویژه شعار سال:
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل در آیینه حقوق شهروندیمقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی تببین حقوق شهروندی