سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب،انسان،طبیعت، اردیبهشت ماه 98

سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب،انسان،طبیعت

Third National Conference on Hydrology of Iran

پوستر سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب،انسان،طبیعت

سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب،انسان،طبیعت در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط جهاد دانشگاهی کردستان - اتاق بازرگانی - صنایع - معادن و کشاورزی سنندج و تحت حمایت سیویلیکا در شهر سنندج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب،انسان،طبیعت مراجعه فرمایید.


با توجه به برگزاری موفقیت آمیز دو کنفرانس ملی، برگزار کردن سومین همایش می تواند با در نظرگرفتن ابعاد مختلف اجتماعی اکولوژی و فیزیکی چرخه آب اقدامی برای پیشبرد علم و دانش هیدرولوؤی در ایران باشد. پژوهشگران گرامی می توانند یافته های علمی خود را در جایگاه علمی بالایی مطرح کنند و با ارایه تجربیات و یافته های علمی، تئوری و کاربرد علوم مرتبط با آب را بالا ببرند. این همایش میتواند نه فقط در تولید علم بلکه در گفتمان بین ذیمدخلان و ذینفعان آب در مدیریت به هم پیوسته و توسعه پایدار منابع آب مفید باشد. لذا از همه متولیان علم و دانش و صاحب نظران و متخصصان درخواست می شود که با حضور خود به غنای همایش ببخشند .

مقالات ارسالی برای همایش می تواند به زبان های فارسی و انگلیسی باشد.

 

 

محورهای همایش:

علم پایه هیدرولوژی
روشها و تکنیک های اندازه گیری داده های پایه هیدرولوژی
مهندسی هیدرولوژی: تئوری و کاربرد
کاربرد فناوری های نوین در هیدرولوژی: مدلسازی، هیدرولوژی رودخانه
اقلیم شناسی/ کمبود آب/ نوسانات و تغییر اقلیم
هیدرولوژی تالابها
هیدرولوژی و سازه ها و پارامترهای هیدرولیکی

هیدرولوژی آب و انسان و جامعه
هیدرولوژی شهری و روستایی
ابعاد فرهنگی/ اجتماعی/اقتصادی
امنیت آب
تخصیص دسترسی/عدالت / حقوق آب
آبهای مشترک و دیپلماسی آب و مدل های حل اختلاف
حکمرانی آب در سطوح محلی/ملی و بین المللی
توسعه پایدار و آمایش سرزمین

هیدرولوژی و طبیعت
بعد زیست محیطی سیستم منابع آب و خاک
حفظ و احیای رودخانه ها (سلامتی رودخانه ها)
اکوهیدرولوژی: تنوع زیستی و اکولوژی
حفظ تالابهامقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب،انسان،طبیعت