سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب،انسان،طبیعت، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب،انسان،طبیعت

Third National Conference on Hydrology of Iran

پوستر سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب،انسان،طبیعت

سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب،انسان،طبیعت در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط جهاد دانشگاهی،جهاد دانشگاهي كردستان - اتاق بازرگاني،صنايع،معادن و كشاورزي سنندج در شهر سنندج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب،انسان،طبیعت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب،انسان،طبیعت