سومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه، اسفند ماه ۱۳۹۶

سومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه

Third National Conference on Challenges and Development Strategies

پوستر سومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه

سومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج، در شهر کهنوج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه