همایش منطقه ای چالشها و راهکارهای توسعه در مناطق محروم، اسفند ماه ۱۳۹۲

همایش منطقه ای چالشها و راهکارهای توسعه در مناطق محروم

Regional Conference on Development Challenges and Strategies in Deprived Areas

پوستر همایش منطقه ای چالشها و راهکارهای توسعه در مناطق محروم

همایش منطقه ای چالشها و راهکارهای توسعه در مناطق محروم در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج، در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش منطقه ای چالشها و راهکارهای توسعه در مناطق محروم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای چالشها و راهکارهای توسعه در مناطق محروم