دومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه، اسفند ماه ۱۳۹۴

دومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه

دومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه The second national conference on development challenges and solutions

پوستر دومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه

دومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج، در شهر کهنوج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه