پنجمین کنفرانس مهندسی دانش بنیان و نوآوری، اسفند ماه ۱۳۹۷

پنجمین کنفرانس مهندسی دانش بنیان و نوآوری

Fifth Conference on Knowledge Engineering and Innovation

پوستر پنجمین کنفرانس مهندسی دانش بنیان و نوآوری

پنجمین کنفرانس مهندسی دانش بنیان و نوآوری در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشگاه علم و صنعت ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس مهندسی دانش بنیان و نوآوری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس مهندسی دانش بنیان و نوآوری