سومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری، دی ماه ۱۳۹۵

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری

3nd Internatioanl Conference on Knowledge -Base Engineering and Innovation

پوستر سومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۹۵ توسط دانشگاه پیام نور (همه مراکز)،دانشگاه پيام نور استان تهران- فرمانداري شهر قدس - انتشارات KBEI در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری