دومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری، آبان ماه ۱۳۹۴

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری

2nd Internatioanl Conference on Knowledge -Base Engineering and Innovation

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۹۴ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشگاه علم و صنعت در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری