چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان، تیر ماه ۱۴۰۲

چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان

4th National Conference On Knowledge-Based Urban Development and Architecture

پوستر چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان

چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان در تاریخ ۲۲ تیر ۱۴۰۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان