نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان

National Conference on Knowledge -based Architecture and Urbanism

پوستر نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان

نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان