سومین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان، آذر ماه ۱۴۰۰

سومین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان

3rd National Conference on Knowledge-based urban development and architecture

پوستر سومین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان

سومین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان در تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان