همایش فرهنگ و مدیریت جهادی، مهر ماه ۱۳۹۳

همایش فرهنگ و مدیریت جهادی

National Conference on Jihadi Culture and Management

پوستر همایش فرهنگ و مدیریت جهادی

همایش فرهنگ و مدیریت جهادی در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۹۳ توسط ،شرکت کاروان دانش پژوهان لرستاناستانداری لرستان در شهر خرم آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش فرهنگ و مدیریت جهادی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش فرهنگ و مدیریت جهادی