اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی، خرداد ماه ۱۳۸۶

اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی

اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۸۶ توسط ،وزارت جهاد كشاورزي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی مراجعه فرمایید.