دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی، خرداد ماه ۱۳۸۸

دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی

National Conference on Jihadi Culture and Management

دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۸۸ توسط ،وزارت جهاد كشاورزي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی