دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدر رفت و بازیافت، آذر ماه ۱۳۹۸

دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدر رفت و بازیافت

Second National Conference on Water Consumption Management and Waste Management

پوستر دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدر رفت و بازیافت

دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدر رفت و بازیافت در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه تهران،انجمن آب و فاضلاب ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدر رفت و بازیافت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدر رفت و بازیافت