اولین همایش ملی مدیریت مصرف و هدر رفت آب، آذر ماه ۱۳۹۶

اولین همایش ملی مدیریت مصرف و هدر رفت آب

The first National Conference on Water Consumption Management and Waste Management

پوستر اولین همایش ملی مدیریت مصرف و هدر رفت آب

اولین همایش ملی مدیریت مصرف و هدر رفت آب در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه شهید بهشتی،انجمن آب و فاضلاب ایراندانشگاه شهيد بهشتي -انجمن آب و فاضلاب ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت مصرف و هدر رفت آب مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مدیریت مصرف و هدر رفت آب