سومین کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی

سومین کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی

پوستر سومین کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی

سومین کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۹۶ توسط مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بصورت وبينار برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:

محورهای گردشگری:

- گردشگری، سیاستگذاری، برنامه ریزی و مدیریت
-گردشگری فرهنگی، هنر و میراث فرهنگی
-گردشگری و اقتصاد
-گردشگری، جغرافیا و محیط زیست
-گردشگری و ارتباطات
-گردشگری و معماری
-و سایر محورها

محورهای جغرافیا:
-آمایش سرزمینجغرافیای سیاسی
-اقلیم
-ژئومورفولوژی
-برنامه ریزی گردشگری
-جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
-جغرافیا و برنامه ریزی شهری
-علوم فناوری و اطلاعات زمین

محورهای باستان شناسی:

-باستان شناسی و آموزش
-باستان شناسی ایران؛ دیروز، امروز، فردا
-شناخت گذشته با بهره گیری از باستان شناسی تحلیلی فرهنگ:
-جامعه
اقتصاد
و...

 مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی