سومین کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی، دی ماه ۱۳۹۶

سومین کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی

پوستر سومین کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی

سومین کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۹۶ توسط ،مركز همايش هاي بين المللي توسعه داتيس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی