نخستین کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی، بهمن ماه ۱۳۹۴

نخستین کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی

The First International Tourism Geography & Archeology Conference

پوستر نخستین کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی

نخستین کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۴ توسط ،مركز همايش هاي توسعه ايران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی