هفتمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات، دی ماه ۱۳۹۸

هفتمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات

Seventh National Conference of Information Technology Managers

پوستر هفتمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات

هفتمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۹۸ توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)،پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران (ايرانداك) در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات