پنجمین همایش مدیران فناوری اطلاعات، آذر ماه ۱۳۹۶

پنجمین همایش مدیران فناوری اطلاعات

5th IT Managers National Conference

پوستر پنجمین همایش مدیران فناوری اطلاعات

پنجمین همایش مدیران فناوری اطلاعات در تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۶ توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)،پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران و نهاد رياست جمهوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش مدیران فناوری اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش مدیران فناوری اطلاعات