ششمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات، دی ماه ۱۳۹۷

ششمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات

6th IT Managers National Conference

پوستر ششمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات

ششمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات در تاریخ ۴ دی ۱۳۹۷ توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)،پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران (ايرانداك) در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات