هشتمین کنفرانس بین المللی ترانسفور ماتور، مهر ماه ۱۴۰۰

هشتمین کنفرانس بین المللی ترانسفور ماتور

8th international transformer conference

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی ترانسفور ماتور

هشتمین کنفرانس بین المللی ترانسفور ماتور در تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۰ توسط ، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی ترانسفور ماتور مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی ترانسفور ماتور