هفتمین کنفرانس بین المللی ترانسفورماتور، آبان ماه ۱۳۹۹

هفتمین کنفرانس بین المللی ترانسفورماتور

7th International Transformer Conference and Exhibition

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی ترانسفورماتور

هفتمین کنفرانس بین المللی ترانسفورماتور در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۹ توسط ،فصلنامه ترانسفورماتور در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی ترانسفورماتور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی ترانسفورماتور