دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر، آبان ماه ۱۳۹۵

دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر

پوستر دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر

دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۵ توسط پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران،پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر