دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر

دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر

پوستر دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر

دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۵ تا ۱۵ آبان ۱۳۹۵ توسط پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر