یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر

یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر

پوستر یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر

یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۹۳ تا ۱۷ مهر ۱۳۹۳ توسط پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر