یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر، مهر ماه ۱۳۹۳

یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر

پوستر یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر

یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۹۳ توسط پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران،پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر