دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر، آبان ماه ۱۳۹۱

دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر

پوستر دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر

دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر در تاریخ ۴ آبان ۱۳۹۱ توسط پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران،پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر