بیست و هفتمین کنگره سالانه انجمن جراحان کودکان ایران، خرداد ماه ۱۳۹۸

بیست و هفتمین کنگره سالانه انجمن جراحان کودکان ایران

The 27th Annual Congress of Iranian Society of Iranian Surgeons

پوستر بیست و هفتمین کنگره سالانه انجمن جراحان کودکان ایران

بیست و هفتمین کنگره سالانه انجمن جراحان کودکان ایران در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ توسط ،انجمن جراحان كودكان ايرانمركز تحقيقات جراحي كودكان شهيد بهشتي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیست و هفتمین کنگره سالانه انجمن جراحان کودکان ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در بیست و هفتمین کنگره سالانه انجمن جراحان کودکان ایران