بیست و ششمین کنگره سالانه انجمن جراحان کودکان ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

بیست و ششمین کنگره سالانه انجمن جراحان کودکان ایران

26th annual congress of Association of Iranian Surgeons

پوستر بیست و ششمین کنگره سالانه انجمن جراحان کودکان ایران

بیست و ششمین کنگره سالانه انجمن جراحان کودکان ایران در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی،انجمن علمی جراحان اطفال ایرانانجمن علمي جراحان اطفال ايرانمركز تحقيقات جراحي كودكان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و مراكز جراحي كودكان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور در شهر تهران برگزار گردید.