هفتمین کنگره منطقه ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام، اسفند ماه ۱۳۹۷

هفتمین کنگره منطقه ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام

7th Regional Congress of Students at Ilam University of Medical Sciences

پوستر هفتمین کنگره منطقه ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام

هفتمین کنگره منطقه ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايلاممعاونت تحقيقات و فناوري، كميته تحقيقات دانشجويي در شهر ایلام برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنگره منطقه ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنگره منطقه ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام