هفتمین کنگره منطقه ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام، اسفند ماه 97

هفتمین کنگره منطقه ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام

7th Regional Congress of Students at Ilam University of Medical Sciences

پوستر هفتمین کنگره منطقه ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام

هفتمین کنگره منطقه ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام و معاونت تحقیقات و فناوری، کمیته تحقیقات دانشجویی در شهر ایلام برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنگره منطقه ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

پزشکی و دندانپزشکی

پیراپزشکی

پرستاری و مامایی

بهداشت و اپیدمیولوژی

آسیب های روانی- اجتماعی

گیاهان دارویی و طب سنتی

میکروبیولوژی بالینی

فناوری در سلامتمقالات پذیرش شده در هفتمین کنگره منطقه ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام