ششمین کنگره منطقه ای دانشجویان علوم پزشکی ایلام، اسفند ماه ۱۳۹۶

ششمین کنگره منطقه ای دانشجویان علوم پزشکی ایلام

6th Regional Congress of Ilam Medical Students

پوستر ششمین کنگره منطقه ای دانشجویان علوم پزشکی ایلام

ششمین کنگره منطقه ای دانشجویان علوم پزشکی ایلام در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام،دانشگاه علوم پزشكي ايلام در شهر ایلام برگزار گردید.