پنجمین کنگره داخلی دانشجویان علوم پزشکی ایلام، اسفند ماه ۱۳۹۵

پنجمین کنگره داخلی دانشجویان علوم پزشکی ایلام

The 5th Internal Students Congress Ilam University of Medical Sciences

پوستر پنجمین کنگره داخلی دانشجویان علوم پزشکی ایلام

پنجمین کنگره داخلی دانشجویان علوم پزشکی ایلام در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام،كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي ايلام در شهر ایلام برگزار گردید.