چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک، آبان ماه ۱۴۰۲

چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

The fourth international conference on research findings in electrical, computer and mechanical engineering

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک