دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک، خرداد ماه ۱۴۰۱

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

2nd International Conference on Electrical, Computer and Mechanical Engineering

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک