چهارمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران، آبان ماه 97

چهارمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران

The fourth annual national conference on civil engineering, architecture and urban planning of Iran

پوستر چهارمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران

چهارمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۹۷ توسط موسسه علمی آموزشی و پژوهشی أرگ و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:

مهندسی سازه

مهندسی زلزله

مهندسی خاک و پی

مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

مهندسی سازه های دریایی

مهندسی راه و ترابری

مهندسی منابع آب

مهندسی محیط زیست

مهندسی مدیریت ساخت

مهندسی حمل و نقل

مهندسی آب و فاضلاب

و کلیه گرایش های مهندسی معماری و شهرسازیمقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران