نخستین کنفرانس سالانه ملی راهکارهای نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، تیر ماه ۱۳۹۵

نخستین کنفرانس سالانه ملی راهکارهای نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

The first annual national conference of innovative solutions in civil engineering , architecture and urbanism

پوستر نخستین کنفرانس سالانه ملی راهکارهای نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

نخستین کنفرانس سالانه ملی راهکارهای نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۹۵ توسط ،مركز علمي آموزشي و پژوهشي أرگ در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس سالانه ملی راهکارهای نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی مراجعه فرمایید.