پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری، بهمن ماه 97

پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری

The 5th International Conference on Environmental Challenges & Dendrochronology

پوستر پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری

پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ توسط پژوهشکده اکوسیستم های خزری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و تحت حمایت سیویلیکا در شهر ساری برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:

  •  ایزوتوپ های پایدار
  • درخت و اقلیم شناسی
  • اقلیم و حوزه های آبخیز
  • درخت و آتش سوزی
  • اقلیم و آناتومی چوب
  • اقلیم و فیزیولوژی درخت
  • تعیین سن درخت و دیرینه شناسی
  • اقلیم و اکولوژی جنگل
  • سایر جنبه های مرتبط ( زیست محیطی، مناطق ساحلی، تنوع زیستی، بهداشت، ابعاد انسانی و اجتماعی و اقتصادی)
  • مدیریت جنگل، علوم مرتع، صنایع چوب و کاغذ       


مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری