پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری، بهمن ماه ۱۳۹۷

پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری

The 5th International Conference on Environmental Challenges & Dendrochronology

پوستر پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری

پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،پژوهشكده اكوسيستم هاي خزري دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري در شهر ساری برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری