اولین همایش تغییر اقلیم و گاهشناسی در اکوسیستم های خزری ، اردیبهشت ماه ۱۳۸۷

اولین همایش تغییر اقلیم و گاهشناسی در اکوسیستم های خزری

1st International Symposium of Climate Change and Dendrochronology in Caspian Ecosystems

اولین همایش تغییر اقلیم و گاهشناسی در اکوسیستم های خزری در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط ،پژوهشكده اكوسيستم هاي خزري در شهر ساری برگزار گردید.