چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی

The 4th International Conference on Environmental Challenges & Dendrochronology

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی

چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،پژوهشكده اكوسيستم هاي خزري دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري در شهر ساری برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی