ششمین کنگره سالانه توسعه زیر ساخت های فناور مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران، آبان ماه ۱۴۰۱

ششمین کنگره سالانه توسعه زیر ساخت های فناور مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران

Sixth Annual Congress of Civil Engineering, Architecture and Urban Planning Technology Infrastructure Development of Iran

پوستر ششمین کنگره سالانه توسعه زیر ساخت های فناور مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران

ششمین کنگره سالانه توسعه زیر ساخت های فناور مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱ توسط ،انجمن مدیریت و مهندسی، توسعه فناوری در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنگره سالانه توسعه زیر ساخت های فناور مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنگره سالانه توسعه زیر ساخت های فناور مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران