کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین، آبان ماه ۱۳۹۶

کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین

National Congress of innovative management and urban planning

پوستر کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین

کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۶ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین