کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین، آبان ماه 96

کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین

National Congress of innovative management and urban planning

پوستر کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین

کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۶ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین مراجعه فرمایید.


محورهای کنگره:

مدیریت برنامه ریزی  شهری در حوزه های:
حوزه امور اقتصادی و گردشگری
حوزه حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات
ارتقاء کیفیت محیط زیست شهری
استفاده و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)
حوزه شهرسازی، معماری، عمران و خدمات شهری
هنر در شهرسازی -بحران آب و شهرسازی
حوزه بهداشت و سلامت
حوزه فرهنگی ـ اجتماعی و ورزش

 مقالات پذیرش شده در کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین