دومین کنگره ملی توسعه زیرساخت‌های فناور صنعت راه و ساختمان ایران، شهریور ماه ۱۳۹۷

دومین کنگره ملی توسعه زیرساخت‌های فناور صنعت راه و ساختمان ایران

the 2nd Development of Tech Infrastructure of Iran

پوستر دومین کنگره ملی توسعه زیرساخت‌های فناور صنعت راه و ساختمان ایران

دومین کنگره ملی توسعه زیرساخت‌های فناور صنعت راه و ساختمان ایران در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۷ توسط ،انجمن مهندسی راه و ساختمان ایرانانجمن مهندسي راه وساختمان ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره ملی توسعه زیرساخت‌های فناور صنعت راه و ساختمان ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره ملی توسعه زیرساخت‌های فناور صنعت راه و ساختمان ایران