نهمین همایش مجازی بین المللی تحولات جدید ایران و جهان، مهر ماه ۱۳۹۴

نهمین همایش مجازی بین المللی تحولات جدید ایران و جهان

9th International Virtual Conference on Contemporary Developments of Iran and the World

پوستر نهمین  همایش مجازی بین المللی تحولات جدید ایران و جهان

نهمین همایش مجازی بین المللی تحولات جدید ایران و جهان در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۹۴ توسط ،تارنماي همايش مجازي بين المللي تحولات جديد ايران و جهان در شهر قزوین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین همایش مجازی بین المللی تحولات جدید ایران و جهان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین همایش مجازی بین المللی تحولات جدید ایران و جهان