نخستین همایش بین المللی تحولات جدید ایران و جهان، مهر ماه ۱۳۸۸

نخستین همایش بین المللی تحولات جدید ایران و جهان

01st International Conference on Iran & World Contemporary Developments

نخستین همایش بین المللی تحولات جدید ایران و جهان در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۸۸ توسط ،دانشگاه بين المللي امام خميني در شهر قزوین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش بین المللی تحولات جدید ایران و جهان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش بین المللی تحولات جدید ایران و جهان