چهارمین همایش مجازی بین المللی تحولات جدید ایران و جهان، فروردین ماه ۱۳۹۱

چهارمین همایش مجازی بین المللی تحولات جدید ایران و جهان

4th International Virtual Conference on Iran & the World Contemporary Developments

پوستر چهارمین همایش مجازی بین المللی تحولات جدید ایران و جهان

چهارمین همایش مجازی بین المللی تحولات جدید ایران و جهان در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۱ توسط ،تارنماي همايش مجازي بين المللي تحولات جديد ايران و جهان در شهر قزوین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش مجازی بین المللی تحولات جدید ایران و جهان مراجعه فرمایید.