هفتمین کنفرانس هوش مصنوعی و رباتیک و نهمین سمپوزیوم بین المللی ربوکاپ آزاد ایران 2017، فروردین ماه 96

هفتمین کنفرانس هوش مصنوعی و رباتیک و نهمین سمپوزیوم بین المللی ربوکاپ آزاد ایران 2017

The 7Conference of Al Robotics and the 9th RoboCup Iranopen International Symposium 2018

پوستر هفتمین کنفرانس هوش مصنوعی و رباتیک و نهمین سمپوزیوم بین المللی ربوکاپ آزاد ایران 2017

هفتمین کنفرانس هوش مصنوعی و رباتیک و نهمین سمپوزیوم بین المللی ربوکاپ آزاد ایران 2017 در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قزوین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس هوش مصنوعی و رباتیک و نهمین سمپوزیوم بین المللی ربوکاپ آزاد ایران 2017 مراجعه فرمایید.


Location:The 7th joint Conference on Artificial Intelligence & Robotics and the 8th RoboCupIranOpen International Symposium will be held in conjunction with RoboCupIranOpen 2017 in Qazvin, Iran on April 09, 2017. The conference will be located at the Qazvin Islamic Azad University (QIAU). A popular tourist destination,Qazvin is the largest city and capital of the Province of Qazvin in Iran. Qazvin was an ancient capital in the Persian Empire and nowadays is known as the calligraphy capital of Iran with many historical and natural attractions.

The topics of interest include, but not limited to the following:

Artificial Intelligence
Robot Hardware & Software
Sensory Processing & Control
Human-Robot Interaction
Multi-Agent & Multi-Robot Systems
Robotics & Automation Applications
Contributed Papers:We solicit submissions of papers reporting on high- quality, original research with relevance to the areas mentioned above. Submitted papers can be in English or Farsi and limited to 7 pages according to the IEEE formatting for English papers.The format for Farsi papers is available in conference site. All papers must be electronically submitted to the website.Best Conference Papers and Best Student Papers will beawarded. Detailed instructions for submissions are available on the conference website.

The Accepted papers will be submitted for inclusion in IEEE Digital Xplore. (Under Process)

 

محورهای همایش:

-پردازش و کنترل حسی
-چند عاملی و چند ربات سیستم
-نرم افزار روباتیک و اتوماسیون
 

 مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس هوش مصنوعی و رباتیک و نهمین سمپوزیوم بین المللی ربوکاپ آزاد ایران 2017