پنجمین سمپوزیوم بین المللی ربوکاپ و سومین کنفرانس هوش مصنوعی و رباتیک، فروردین ماه ۱۳۹۲

پنجمین سمپوزیوم بین المللی ربوکاپ و سومین کنفرانس هوش مصنوعی و رباتیک

The 3rd joint conference of AI & Robotics and the 5th RoboCup IranOpen International Symposium

پوستر پنجمین سمپوزیوم بین المللی ربوکاپ و سومین کنفرانس هوش مصنوعی و رباتیک

پنجمین سمپوزیوم بین المللی ربوکاپ و سومین کنفرانس هوش مصنوعی و رباتیک در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین،دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين در شهر تهران برگزار گردید.